วันนี้มีโอกาสได้เห็นฟอร์เวิร์ดเมล์ตัวนึงที่ทำได้น่าสนใจมาก
แม้ว่าเมล์ตัวนี้จะมาจากการ Spamแต่ก็ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจมากทีเดียว

More >