สมคิด ลวางกูร

วันนี้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์สมคิด ลวางกูรในช่วงสั้นๆ

ได้ข้อคิดข้อหนึ่งเกี่ยวกับเกราะป้องกันคนคิดร้าย
สมมุติในที่ทำงานเรามีคนที่คอยจะใส่ไฟเราตลอดให้เราใช้สองอย่างนี้สู้กับเค้าคือ

1. ความดี
2. ความเก่ง

More >