cashier-cheqe-example

cashier-cheqe-example

2-3 วันที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสอ่าน case เก่าๆ ก็มีอยู่ case หนึ่งน่าสนใจดี เกี่ยวกับลูกค้ามาร้องเรียนว่าธนาคารเอาเปรียบในเรื่องการขายตราสารการเงิน โดยลูกค้าซื้อ cashier’s cheque จากกรุงเทพ แล้วไปจ่ายค่าที่ดินที่เชียงใหม่ และถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดอีก 0.2% (ก็หลายตังค์อยู่ เพราะเช็คใบนั้นหลายล้านบาทเหมือนกัน) อ่านไปอ่านมาก็พอเข้าใจสาเหตุที่เกิดขึ้นว่า ลูกค้าไม่ทราบระบบตราสารของธนาคาร อีกทั้งก็ไม่ได้บอกพนักงานที่ขายเช็คด้วยว่าจะเอาเช็คไปทำอะไร หรือไปขึ้นเงินที่ไหน ปัญหาถึงได้เกิดขึ้น

More >