หนี้สิน Dept

หนี้สิน Dept

วันก่อนมีโอกาสได้เจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งมาทราบว่าท่านเองมีทรัพย์สินมากกว่า 200 ล้านบาท

ซึ่งท่านเองก็เคยมีหนี้สินมากกว่า 200 ล้านบาทเช่นเดียวกัน แต่ด้วยความที่สู้ชีวิต ล้มแล้วลุกทำให้ปัจจุบันมีชีวิตที่ดีแบบนี้

More >