คนทำงานที่อาศัยอยู่บนอาคารสูง หรือมีที่ทำงานอยู่บนตึกสูง คงได้ทำการฝึกซ้อมหนีไฟ โดยหนีออกมาทางบันไดหนีไฟอยู่บ่อยครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อย่างไม่คาดคิด ทราบหรือไม่ว่าบันไดหนีไฟที่ได้มาตรฐานนั้นมีลักษณะอย่างไร และก่อนที่วิศวกรจะก่อสร้างอาคารสูงเขามีกฎเกณฑ์ในการสร้างบันไดหนีไฟอย่างไรบ้าง