สมคิด ลวางกูร

วันนี้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์สมคิด ลวางกูรในช่วงสั้นๆ

ได้ข้อคิดข้อหนึ่งเกี่ยวกับเกราะป้องกันคนคิดร้าย
สมมุติในที่ทำงานเรามีคนที่คอยจะใส่ไฟเราตลอดให้เราใช้สองอย่างนี้สู้กับเค้าคือ

1. ความดี
2. ความเก่ง

อาจารย์บอกว่าลองนึกภาพตามว่าถ้าเราเป็นคนดี คือทำดีตลอดอยู่ในบริษัทไม่มีเรื่องเสื่อมเสียมาตลอด
แล้วคนที่ไม่หวังดีกับเราไปฟ้องเจ้านายว่าเราทำตัวไม่ดี คนที่จะโดนน่าจะเป็นใคร?
หรือถ้าเราเป็นคนเก่งล่ะถ้าเราเก่งชนิดที่หาใครมาแทนไม่ได้ คิดว่าหัวหน้าหรือคนที่มีอำนาจจะเลือกใคร
ระหว่างคนฟ้อง หรือ ตัวเราซึ่งเป็นคนเก่ง?

แล้วถ้าเรามีทั้ง 2 อย่างคือเป็นทั้งคนดีและคนเก่งล่ะ เกราะป้องกันของเราก็คงยิ่งแข็งแกร่งๆมากขึ้นหลายเท่า

วันนี้เลยยิ่งมั่นใจว่าการทำดีหรือการทำงานให้มากกว่าความคาดหวังปกติจะนำมาซึ่งความสำเร็จแม้จะมีคนคิดร้ายกับเราก็ตาม

ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ

อิทธิเชษฐ์ ชัยปกรณ์วงศ์